Nieuw adres, nieuwe website


Deze website is buiten gebruik, gelieve alle informatie te vinden op onze nieuwe website: www.praktijkdevoer.be

Vanaf 2 maart 2020 vinden de consultaties plaats op het adres Dorpstraat 141, 3060 Bertem.